"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2016           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 81 văn bản được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu giá dịch vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
21-12-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
15-12-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp.
09-12-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017 đến năm 2020.
09-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ.
09-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017.
09-12-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về số lượng, mức phụ cấp lực lượng công an xã, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn, Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực.
09-12-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh.
09-12-2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
09-12-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020.
09-12-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định tạm thời mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí.
09-12-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định một số mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.
09-12-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và phụ nữ mại dâm hoàn lương.
24-11-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông.
23-11-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí.
22-11-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
22-11-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng.
19-10-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.
19-10-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
11-10-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
32,297,861 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner