"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 202 văn bản được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 của quận Ô Môn.
28-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc khoán kinh phí chi quản lý hành chính ngân sách quận năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2008 của quận Ô Môn.
28-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc thông qua Tờ trình phân loại hành chính cấp quận.
28-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản.
28-12-2007 Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế về hoạt động quản lý khai thác, vận chuyển thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
28-12-2007 Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định mức giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
28-12-2007 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định thực hiện Chính sách khuyến khích, hỗ trợ nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ (giai đoạn 2007 - 2011).
21-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2008 quận Cái Răng.
21-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản.
21-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc phân loại đơn vị hành chính quận Cái Răng.
21-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của quận Ninh Kiều.
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v phân loại đơn vị hành chính quận Ninh Kiều.
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
21-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000 trung tâm thị trấn Thạnh An.
21-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của huyện Thốt Nốt.
Chuyển tới trang:  /11     Số văn bản mỗi trang: 
32,320,039 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner