"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 5 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-08-2012 Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
13-08-2012 Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự.
20-07-2012 Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, phường, thị trấn.
13-03-2012 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
05-01-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,320,497 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner