"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 38 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương.
26-12-2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định mức giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
29-11-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều.
29-11-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định phạm vi khu vực nội thành áp dụng thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
28-11-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá.
05-11-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Quy định ký quỹ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
22-10-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền.
05-10-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực.
03-10-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về quy trình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
01-10-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi mức giá các loại đất năm 2012.
28-09-2012 Quyết định số 2405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt giá nền tái định cư cho 04 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ.
27-09-2012 Quyết định số 4604/UBND-NCPC của Ủy ban nhân dân thành phố v/v đính chính Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.
24-09-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế ấp.
24-08-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định phân cấp quản lý hoạt động thoát nước đô thị và khu công nghiệp.
21-08-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
09-08-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện.
31-07-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung mức giá các loại đất năm 2012.
26-07-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tạm thời mức thu một số dịch vụ kỹ thuật mới và mức thu tạm thời một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.
26-07-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
18-07-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
32,249,997 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner