"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2012           Hội đồng nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 16 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho ý kiến bảng giá đất năm 2013 của thành phố Cần Thơ.
07-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ chi khen thưởng đối với các chuyên đề hội thi, hội diễn và phong trào đột xuất.
07-12-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao; mức chi tổ chức các giải thể thao và điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố.
07-12-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ.
07-12-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên đường và công trình công cộng.
05-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.
05-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.
05-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung mức giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
05-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thành phố Cần Thơ.
05-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
05-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định tạm thời mức giá một số dịch vụ kỹ thuật mới trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
05-07-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, phường, xã, thị trấn.
05-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về số lượng, mức phụ cấp lực lượng công an xã, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn, Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực.
05-07-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về số lượng, mức phụ cấp đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện ở phường, xã, thị trấn.
05-07-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực và mức khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực.
05-07-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,317,121 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner