"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2005           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 47 văn bản được ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2005 Quyết định số 105/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
27-12-2005 Chỉ thị số 23/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức đón Tết Bính Tuất năm 2006.
23-12-2005 Quyết định số 100/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v giao mức bổ sung cho ngân sách năm 2006 huyện Cờ Đỏ.
23-12-2005 Quyết định số 101/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v giao mức bổ sung cho ngân sách năm 2006 huyện Thốt Nốt.
23-12-2005 Quyết định số 102/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v giao mức bổ sung cho ngân sách năm 2006 huyện Vĩnh Thạnh.
23-12-2005 Quyết định số 103/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v giao dự toán chi ngân sách năm 2006 cho các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thành phố.
23-12-2005 Quyết định số 104/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ban hành Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
23-12-2005 Quyết định số 77/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2006 của huyện Cờ Đỏ.
23-12-2005 Quyết định số 78/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2006 của quận Ninh Kiều.
23-12-2005 Quyết định số 79/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2006 của Quận Ô Môn.
23-12-2005 Quyết định số 80/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2006 của quận Cái Răng.
23-12-2005 Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2006 của quận Bình Thủy.
23-12-2005 Quyết định số 82/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2006 của huyện Vĩnh Thạnh.
23-12-2005 Quyết định số 83/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2006 của huyện Thốt Nốt.
23-12-2005 Quyết định số 84/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2006 của huyện Phong Điền.
23-12-2005 Quyết định số 85/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2006 cho Cục Thuế thành phố Cần Thơ.
23-12-2005 Quyết định số 86/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v giao dự toán thu khác ngân sách năm 2006 cho Sở Tài chính.
23-12-2005 Quyết định số 87/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v giao dự toán chi thường xuyên năm 2006 cho quận Ninh Kiều.
23-12-2005 Quyết định số 88/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v giao dự toán chi thường xuyên năm 2006 cho quận Bình Thủy.
23-12-2005 Quyết định số 89/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v giao dự toán chi thường xuyên năm 2006 cho quận Cái Răng.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
32,306,159 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner