"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 2 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2015 Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.
09-03-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường công tác tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận ô môn.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
32,246,147 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner