"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2015           Hội đồng nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 23 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
04-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ.
04-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.
04-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về đặt tên đường và công trình công cộng.
04-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội.
04-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ và cụm, khối thi đua.
04-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ tiền ăn đối với người già; hỗ trợ nhân viên làm việc tại Nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa thành phố Cần Thơ.
04-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
04-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
04-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười tám Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
12-11-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016.
12-11-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016.
12-11-2015 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016.
12-11-2015 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016.
10-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.
10-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về đặt tên đường, đổi tên đường.
10-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự.
10-07-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ kinh phí mua đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số.
10-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
10-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về thu hút nguồn nhân lực thể thao thành tích cao, giai đoạn 2015 - 2020.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
32,245,529 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner