"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2023           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 6 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2023:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-04-2023 Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định về tổ chức, quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
27-02-2023 Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
20-02-2023 Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng.
20-02-2023 Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.
18-01-2023 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định quản lý trật tự xây dựng, tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
06-01-2023 Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định nội dung chi, mức chi và quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Cần Thơ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
31,483,035 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner