"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 34 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định một số nội dung về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
26-12-2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định mức giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
20-12-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức.
20-12-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
20-12-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng.
12-12-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị và các hoạt động liên quan đến chiếu sáng đô thị.
08-11-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản.
31-10-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Quy định ký quỹ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.
09-10-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.
09-10-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức thành phố Cần Thơ.
09-10-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ.
27-09-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.
25-09-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu phí, lệ phí và và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí.
06-09-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
23-08-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
09-08-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định một số nội dung về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
05-08-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước; quy định số lượng và mức hỗ trợ trang phục cho cán bộ, công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
18-07-2013 Quyết định số 2145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ tái định cư phân tán cho 18 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô (giai đoạn 1).
16-07-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định số lượng và hợp đồng đối với nhân viên bảo vệ thực vật trên địa bàn cấp xã.
05-07-2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về quy mô công trình và thời hạn cấp giấy phép xây dựng tạm.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
32,256,509 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner