"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2022           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 27 văn bản được ban hành trong năm 2022:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-08-2022 Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành phố Cần Thơ lập thành tích tại các đại hội, giải thể thao các cấp.
09-08-2022 Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ.
05-08-2022 Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc.
15-07-2022 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
08-07-2022 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố bãi bỏ Nghị quyết số 16/2004/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương thực hiện việc quản lý và nâng cấp các đường hẻm, xây dựng lại vỉa hè trung tâm nội ô thành phố Cần Thơ.
08-07-2022 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
08-07-2022 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
08-07-2022 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi thưởng và chế độ hỗ trợ, ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành phố Cần Thơ.
07-07-2022 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
27-05-2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ.
27-05-2022 Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất.
26-05-2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất.
23-05-2022 Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.
18-04-2022 Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ.
13-04-2022 Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
04-04-2022 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố.
29-03-2022 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ.
29-03-2022 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.
25-03-2022 Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
10-03-2022 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
29,049,585 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner