"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Ủy ban nhân dân thành phố           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 86 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2009.
31-12-2009 Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
31-12-2009 Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
31-12-2009 Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
29-12-2009 Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành mức giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
22-12-2009 Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010.
08-12-2009 Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố.
30-11-2009 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương.
27-11-2009 Quyết định số 65/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự, Đội Dân phòng, Tổ Dân phòng, Tổ tuần tra nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
23-11-2009 Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng.
18-11-2009 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa.
11-11-2009 Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế.
10-11-2009 Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về liên kết các bên trong chuỗi giá trị sản xuất cá tra xuất khẩu.
09-11-2009 Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.
09-11-2009 Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản thuộc quận Ninh Kiều cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.
30-10-2009 Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên Thú y ở xã, phường, thị trấn.
21-10-2009 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên Thú y ở xã, phường, thị trấn.
20-10-2009 Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố.
19-10-2009 Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
13-10-2009 Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
20,404,435 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner