"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Hành chính (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 13 văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-10-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
09-09-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.
08-09-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định một số nội dung về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
31-08-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch.
26-08-2011 Quyết định số 2046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố với các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trong việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
19-08-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động đối ngoại.
28-06-2011 Quyết định số 1596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
13-05-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức thành phố Cần Thơ.
12-05-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.
09-05-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ.
06-05-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
18-01-2011 Quyết định số 134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
04-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lệ phí trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,247,735 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner