"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Thương mại  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 21 văn bản thuộc lĩnh vực Thương mại:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-08-2023 Quyết định số 1800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
18-07-2023 Quyết định số 1641/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương.
16-06-2023 Quyết định số 1433/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
29-11-2022 Quyết định số 3999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
15-09-2022 Kế hoạch số 195/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
08-07-2022 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
13-01-2022 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thực hiện một số giải pháp chủ yếu phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ và hạ tầng thương mại giai đoạn 2022-2025.
30-07-2021 Quyết định số 1631/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
21-07-2021 Quyết định số 1543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
15-06-2021 Quyết định số 1279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025.
30-11-2020 Quyết định số 2687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021.
21-09-2020 Kế hoạch số 114/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).
19-08-2020 Quyết định số 1678/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
29-06-2020 Quyết định số 1273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
10-06-2020 Quyết định số 1145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
10-06-2020 Quyết định số 1144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
13-05-2020 Quyết định số 980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
21-06-2018 Kế hoạch số 105/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán năm 2019.
13-03-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
08-07-2013 Kế hoạch số 65/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2013 và dịp tết Nguyên đán năm 2014.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,249,812 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner