"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Thông tin và Truyền thông  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 66 văn bản thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-09-2023 Quyết định số 2072/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
07-09-2023 Quyết định số 2070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
31-08-2023 Kế hoạch số 187/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
17-08-2023 Quyết định số 1865/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
08-08-2023 Quyết định số 1809/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
25-07-2023 Kế hoạch số 160/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Quy chế số 05/QC-BCA-BLĐTBXH-BTTTT ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp trong tiếp nhận thông tin, điều tra, xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em và theo dõi dữ liệu liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng.
14-07-2023 Quyết định số 1627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
14-07-2023 Kế hoạch số 152/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
21-02-2023 Kế hoạch số 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
18-01-2023 Quyết định số 191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
16-01-2023 Quyết định số 105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
03-01-2023 Quyết định số 02/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
29-12-2022 Quyết định số 4413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
21-12-2022 Quyết định số 4248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
21-10-2022 Kế hoạch số 216/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển hạ tầng số trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
14-07-2022 Quyết định số 2088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số thành phố Cần Thơ.
22-06-2022 Kế hoạch số 139/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
28-01-2022 Quyết định số 535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
21-01-2022 Quyết định số 207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
20-12-2021 Quyết định số 3978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Danh mục Cơ sở dữ liệu dùng chung thành phố Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,263,571 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner