"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 237 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-08-2022 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua mức vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ.
09-02-2022 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ.
04-12-2020 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Cần Thơ.
15-10-2020 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2020.
10-07-2020 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020.
29-10-2019 Quyết định số 2593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
24-10-2019 Quyết định số 2551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.
31-07-2019 Quyết định số 1828/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính.
12-07-2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
28-01-2019 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019.
23-01-2019 Quyết định số 206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố chuyển tiếp thực hiện năm 2019.
23-01-2019 Quyết định số 202/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2019.
07-12-2018 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019.
07-12-2018 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.
07-12-2018 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2017.
15-01-2018 Quyết định số 105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016.
21-12-2017 Quyết định số 3435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Cần Thơ.
11-12-2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018.
07-12-2017 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2016.
07-12-2017 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2018.
Chuyển tới trang:  /12     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,317,185 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner