"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Hành chính  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 429 văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-03-2023 Kế hoạch số 56/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ.
07-02-2023 Kế hoạch số 25/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công tác văn thư, lưu trữ năm 2023.
30-12-2022 Công báo Mục lục số 75 của Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ năm 2022.
26-12-2022 Kế hoạch số 246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023.
20-06-2022 Kế hoạch số 134/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 điện tử cho các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ.
31-12-2021 Công báo Mục lục số 101 của Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ năm 2021.
28-10-2021 Quyết định số 2948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam và quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
10-03-2021 Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chế độ báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
28-12-2020 Công báo Mục lục số 63 của Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ năm 2020.
16-12-2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ.
10-07-2020 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc hỗ trợ cho những người dôi dư do sắp xếp, sáp nhậpcác phường Tân An, An Hội và An Lạc thuộc quận Ninh Kiều.
10-07-2020 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sắp xếp, sáp nhập, đặt tên, đổi tên một số ấp, khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
04-02-2020 Kế hoạch số 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công tác văn thư, lưu trữ năm 2020.
20-01-2020 Kế hoạch số 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai việc chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước thành phố Cần Thơ.
31-12-2019 Công báo Mục lục số 81 của Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ năm 2019.
06-12-2019 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
04-12-2019 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
04-12-2019 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
28-06-2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.
25-06-2019 Quyết định số 1537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Chuyển tới trang:  /22     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,290,581 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner