"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2020)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 26 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-12-2020 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2021.
04-12-2020 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.
04-12-2020 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.
04-12-2020 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2019.
04-12-2020 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.
04-12-2020 Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.
04-12-2020 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025.
04-12-2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ.
05-11-2020 Quyết định số 2495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030.
05-11-2020 Quyết định số 2488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
30-10-2020 Kế hoạch số 140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
29-10-2020 Quyết định số 2430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
12-10-2020 Kế hoạch số 128/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
09-09-2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và vật nuôi là thủy sản.
04-08-2020 Quyết định số 1560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
17-07-2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương.
10-07-2020 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2018.
10-07-2020 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ.
10-07-2020 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.
21-05-2020 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,254,338 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner