"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Thông tin và Truyền thông (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2013 Quyết định số 4517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
24-12-2013 Quyết định số 4516/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,256,969 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner