"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị và các hoạt động liên quan đến chiếu sáng đô thị.
23-07-2013 Quyết định số 2175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
23-07-2013 Quyết định số 2174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quận Ô Môn và các Khu công nghiệp Ô Môn, thành phố Cần Thơ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
23-07-2013 Quyết định số 2173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
08-07-2013 Quyết định số 2056/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
08-07-2013 Quyết định số 2055/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
08-07-2013 Quyết định số 2054/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quận Thốt Nốt và Khu công nghiệp Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
08-07-2013 Quyết định số 2053/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
08-07-2013 Quyết định số 2052/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
08-07-2013 Quyết định số 2051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quận Cái Răng và các Khu Công nghiệp Hưng Phú (1, 2A, 2B), thành phố Cần Thơ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
05-04-2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,256,873 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner