"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-10-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ.
16-08-2013 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
30-07-2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.
04-07-2013 Kế hoạch số 64/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức giữ trẻ em mùa lũ năm 2013.
25-02-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định quản lý dạy thêm, học thêm.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,257,027 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner