"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Thông tin và Truyền thông (Năm 2018)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-12-2018 Kế hoạch số 154/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2019 - 2020.
08-11-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc quản lý, cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng.
25-09-2018 Kế hoạch số 140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
10-09-2018 Quyết định số 2324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng an toàn thông tin thành phố Cần Thơ.
07-05-2018 Quyết định số 1143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
30-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,312,207 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner