"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Y tế (Năm 2018)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực Y tế được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Quy hoạch phát triển y tế thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
16-04-2018 Kế hoạch số 74/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hành động của thành phố Cần Thơ về dinh dưỡng đến năm 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,236,543 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner