"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng (Năm 2018)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2018 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019.
07-12-2018 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.
07-12-2018 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2017.
15-01-2018 Quyết định số 105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,312,352 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner