"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội (Năm 2018)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 25 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-11-2018 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
29-11-2018 Kế hoạch số 153/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến 2025.
05-11-2018 Quyết định số 2863/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
12-10-2018 Quyết định số 2643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.
12-10-2018 Quyết định số 2640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
17-09-2018 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
05-09-2018 Quyết định số 2286/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Cần Thơ.
24-08-2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ giai đoạn (2013 - 2018).
02-08-2018 Kế hoạch số 122/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức giữ trẻ em mùa lũ năm 2018.
27-07-2018 Kế hoạch số 120/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, giai đoạn 2018 - 2020.
13-07-2018 Kế hoạch số 115/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
29-06-2018 Quyết định số 1651/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2020.
12-06-2018 Kế hoạch số 102/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập” đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
24-05-2018 Kế hoạch số 94/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
17-05-2018 Quyết định số 1264/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.
16-05-2018 Quyết định số 1250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp.
16-05-2018 Quyết định số 1249/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương.
16-05-2018 Quyết định số 1248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Xây dựng.
15-05-2018 Kế hoạch số 92/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (02/01/2004 - 02/01/2019).
15-05-2018 Quyết định số 1234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,312,116 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner