"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Hành chính (Năm 2018)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 134 văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2018 Công báo Mục lục số 91 của Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ năm 2018.
28-12-2018 Quyết định số 3533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố Cần Thơ năm 2018.
28-12-2018 Quyết định số 3485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
28-12-2018 Quyết định số 3484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
28-12-2018 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.
27-12-2018 Quyết định số 3438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
27-12-2018 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý hồ sơ, bản đồ; mốc, tuyến địa giới hành chính các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
24-12-2018 Quyết định số 3418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước.
19-12-2018 Quyết định số 3361/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
18-12-2018 Quyết định số 3353/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
18-12-2018 Quyết định số 3352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.
17-12-2018 Quyết định số 3331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
12-12-2018 Quyết định số 3291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (Đăng từ Công báo số 81 + 82 đến số 83 + 84).
10-12-2018 Quyết định số 3230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 thành phố Cần Thơ.
10-12-2018 Quyết định số 3229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn và Kế hoạch tổ chức thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ. (Đăng từ Công báo số 85 + 86 đến số 87 + 88).
10-12-2018 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát động phong trào thi đua năm 2019.
07-12-2018 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
07-12-2018 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
07-12-2018 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2019 của thành phố Cần Thơ.
07-12-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ Nhân viên kiêm nhiệm phục vụ đọc sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,236,523 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner