"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Du lịch - Thể thao  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 131 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - Thể thao:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-09-2023 Quyết định số 2057/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trong thành phố.
06-09-2023 Kế hoạch số 191/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình số hóa Di sản văn hóa thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2030.
31-08-2023 Kế hoạch số 185/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo.
28-08-2023 Quyết định số 1976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
23-08-2023 Kế hoạch số 177/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ.
03-08-2023 Quyết định số 1767/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
11-07-2023 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên, đổi tên đường.
11-07-2023 Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi bồi dưỡng và khen thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
05-07-2023 Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc phối hợp giữa cơ sở thể thao công lập với cơ sở giáo dục để sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
03-07-2023 Kế hoạch số 141/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
03-07-2023 Kế hoạch số 140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa” đến năm 2030.
23-06-2023 Kế hoạch số 132/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
19-06-2023 Quyết định số 1445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
29-05-2023 Quyết định số 1280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí lập Quy hoạch quảng cáo ngoài trời thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
25-05-2023 Kế hoạch số 107/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
19-05-2023 Quyết định số 1200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
17-05-2023 Kế hoạch số 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025.
12-05-2023 Kế hoạch số 95/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
20-04-2023 Kế hoạch số 79/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng năm 2023.
07-04-2023 Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định về tổ chức, quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,306,463 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner