"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 39 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-08-2023 Quyết định số 1800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
18-07-2023 Quyết định số 1641/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương.
16-06-2023 Quyết định số 1433/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
15-03-2023 Quyết định số 681/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án “Thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
03-03-2023 Quyết định số 585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
27-02-2023 Quyết định số 503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
07-12-2022 Kế hoạch số 239/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.
29-11-2022 Quyết định số 3999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
10-11-2022 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền về đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ các tháng cuối năm 2022 và thời gian tới.
15-09-2022 Kế hoạch số 195/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
08-07-2022 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
04-03-2022 Quyết định số 900/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương.
04-03-2022 Quyết định số 900/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương.
30-07-2021 Quyết định số 1631/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
21-05-2021 Kế hoạch số 110/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025.
21-05-2021 Kế hoạch số 109/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển điện lực thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025.
31-03-2021 Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công.
22-03-2021 Kế hoạch số 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030.
26-10-2020 Quyết định số 2346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
01-10-2020 Kế hoạch số 121/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình số 57-CTr/TU của Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,279,098 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner