"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Thông tin và Truyền thông (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
04-12-2015 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua Quy hoạch phát triển thông tin và truyền thông thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
09-10-2015 Quyết định số 2945/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
18-09-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
18-09-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý, sử dụng mạng cáp treo thông tin.
08-07-2015 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và văn thư lưu trữ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
10-03-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Dữ liệu thành phố Cần Thơ.
14-02-2015 Quyết định số 608/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
02-02-2015 Kế hoạch số 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đợt thi đua đặc biệt, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,312,566 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner