"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Du lịch - Thể thao (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - Thể thao được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về tổ chức, quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
04-12-2015 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua Quy hoạch phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
04-12-2015 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
04-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về đặt tên đường và công trình công cộng.
21-07-2015 Quyết định số 2071/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động toàn quốc đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
10-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về thu hút nguồn nhân lực thể thao thành tích cao, giai đoạn 2015 - 2020.
10-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về đặt tên đường, đổi tên đường.
12-05-2015 Quyết định số 1358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt “Điều chỉnh Quy hoạch Tổng thể Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến 2030”.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,236,428 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner