"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Doanh nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Doanh nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-01-2018 Kế hoạch số 26/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018.
30-01-2018 Quyết định số 262/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và tổ chức khoa học công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm giai đoạn 2018 - 2020.
26-10-2017 Quyết định số 2792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2018 - 2020.
17-03-2017 Kế hoạch số 41/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020.
31-12-2015 Thông báo số 94/TB-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về địa chỉ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố.
19-06-2015 Quyết định số 1780/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình đổi mới công nghệ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ giai đoạn 2013 - 2017.
05-06-2015 Kế hoạch số 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
20-12-2013 Quyết định số 4452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ giai đoạn 2013 - 2017.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,308,285 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner