"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Y tế  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 56 văn bản thuộc lĩnh vực Y tế:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2023 Quyết định số 1649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
30-06-2023 Kế hoạch số 135/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện can thiệp phòng, chống suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
28-06-2023 Quyết định số 1501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế.
12-06-2023 Quyết định số 1392/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
05-06-2023 Kế hoạch số 117/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
30-05-2023 Quyết định số 1298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
28-04-2023 Kế hoạch số 88/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng Răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
11-04-2023 Kế hoạch số 77/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023.
16-01-2023 Kế hoạch số 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
12-01-2023 Quyết định số 68/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế.
28-11-2022 Quyết định số 3996/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
08-11-2022 Kế hoạch số 225/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
25-10-2022 Kế hoạch số 219/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2045 tại thành phố Cần Thơ.
18-04-2022 Kế hoạch số 89/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Y tế thông minh, trọng tâm là Y tế cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
25-03-2022 Kế hoạch số 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022 - 2025.
21-02-2022 Quyết định số 760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
21-02-2022 Quyết định số 760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
07-02-2022 Quyết định số 559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
06-09-2021 Quyết định số 1970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế.
24-08-2021 Quyết định số 1877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,314,242 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner