"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 1965 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-09-2023 Quyết định số 2131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng.
13-09-2023 Quyết định số 2129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.
30-08-2023 Quyết định số 2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng.
18-08-2023 Kế hoạch số 173/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư công năm 2024 thành phố Cần Thơ.
03-08-2023 Quyết định số 1772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.
19-07-2023 Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ.
18-07-2023 Quyết định số 1642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 các nguồn vốn ngân sách địa phương.
13-07-2023 Quyết định số 1620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.
11-07-2023 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023.
11-07-2023 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Tây Đô, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
11-07-2023 Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ.
10-07-2023 Quyết định số 1593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân quận, huyện.
21-06-2023 Quyết định số 1460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
09-06-2023 Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
06-06-2023 Quyết định số 1341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
05-06-2023 Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
29-05-2023 Quyết định số 1276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
18-05-2023 Quyết định số 1198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 (đợt 2).
10-04-2023 Quyết định số 907/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng.
27-03-2023 Quyết định số 791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.
Chuyển tới trang:  /99     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,290,156 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner