"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 232 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-09-2023 Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp thẩm quyền quản lý bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
24-08-2023 Kế hoạch số 178/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đào tạo nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
22-08-2023 Kế hoạch số 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và nhân rộng mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trong sản xuất lúa, cây ăn trái và rau màu trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2030.
11-08-2023 Quyết định số 1839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương.
04-08-2023 Kế hoạch số 167/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hành động thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Cần Thơ năm 2023 và những năm tiếp theo.
26-07-2023 Quyết định số 1705/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực ngân sách nhà nước trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
26-07-2023 Quyết định số 1697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
24-07-2023 Kế hoạch số 158/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.
21-07-2023 Kế hoạch số 157/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xứng tầm là đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại.
13-07-2023 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
11-07-2023 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười một của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
11-07-2023 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 các nguồn vốn ngân sách địa phương, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương.
11-07-2023 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao chi tiết, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương.
11-07-2023 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương.
11-07-2023 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023.
11-07-2023 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023.
11-07-2023 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố.
11-07-2023 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.
10-07-2023 Kế hoạch số 149/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
04-07-2023 Kế hoạch số 142/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố nâng cao năng lực hợp tác xã nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /12     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,237,284 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner