"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Thông tin và Truyền thông  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 58 văn bản thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-02-2023 Kế hoạch số 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
18-01-2023 Quyết định số 191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
16-01-2023 Quyết định số 105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
03-01-2023 Quyết định số 02/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
29-12-2022 Quyết định số 4413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
21-12-2022 Quyết định số 4248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
21-10-2022 Kế hoạch số 216/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển hạ tầng số trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
14-07-2022 Quyết định số 2088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số thành phố Cần Thơ.
22-06-2022 Kế hoạch số 139/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
28-01-2022 Quyết định số 535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
21-01-2022 Quyết định số 207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
20-12-2021 Quyết định số 3978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Danh mục Cơ sở dữ liệu dùng chung thành phố Cần Thơ.
30-11-2021 Kế hoạch số 241/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
23-11-2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
10-08-2021 Kế hoạch số 171/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tuyên truyền thực hiện “Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
22-07-2021 Quyết định số 1564/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu.
15-07-2021 Quyết định số 1495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
26-02-2021 Quyết định số 445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
03-02-2021 Quyết định số 293/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
14-01-2021 Kế hoạch số 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển Chính quyền số thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
31,482,770 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner