"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Tư pháp (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-10-2017 Kế hoạch số 164/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
14-08-2017 Quyết định số 2120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
02-06-2017 Kế hoạch số 89/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
03-05-2017 Kế hoạch số 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố năm 2017.
18-04-2017 Kế hoạch số 61/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024.
11-01-2017 Kế hoạch số 06/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,236,515 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner