"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
08-12-2017 Quyết định số 3214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
07-12-2017 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
10-11-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố Cần Thơ.
07-07-2017 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017.
30-06-2017 Kế hoạch số 102/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán năm 2018.
29-06-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
01-03-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017.
05-01-2017 Kế hoạch số 02/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Chủ đề năm 2017 “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,266,770 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner