"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Hành chính (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 64 văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2017 Công báo Mục lục số 123 của Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ năm 2017.
27-12-2017 Quyết định số 3512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
07-12-2017 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
06-12-2017 Quyết định số 3168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
05-12-2017 Quyết định số 3144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp.
16-11-2017 Quyết định số 3002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cấp giấy phép xây dựng.
16-11-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn.
10-11-2017 Quyết định số 2948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
02-11-2017 Quyết định số 2895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.
31-10-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
26-10-2017 Quyết định số 2790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh tên dự án tại Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.
11-10-2017 Quyết định số 2640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
06-10-2017 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, hội có tính chất đặc thù năm 2017 của thành phố Cần Thơ.
05-09-2017 Quyết định số 2356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
18-08-2017 Quyết định số 2173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020.
16-08-2017 Quyết định số 2135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
16-08-2017 Quyết định số 2134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
16-08-2017 Quyết định số 2133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Đăng từ Công báo số 83 + 84 đến số 93 + 94).
10-08-2017 Quyết định số 2081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
07-08-2017 Quyết định số 2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,266,993 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner