"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  An ninh - Trật tự - An toàn xã hội (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Trật tự - An toàn xã hội được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-08-2017 Kế hoạch số 131/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức giữ trẻ em mùa lũ năm 2017.
22-08-2017 Chỉ thị số 09-CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường các giải pháp kéo giảm tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên năm 2017 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
25-07-2017 Quyết định số 1893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
07-07-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
27-02-2017 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2017 trên địa bàn thành phố CầnThơ.
09-01-2017 Kế hoạch số 05/KH-BATGT của Ủy ban nhân dân thành phố công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,236,539 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner