"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Du lịch - Thể thao (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - Thể thao được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2016 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức đón Tết Dương lịch và Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
26-12-2016 Quyết định số 4091/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020.
28-10-2016 Quyết định số 3307/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2016-2020”.
28-10-2016 Kế hoạch số 121/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện “Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
09-08-2016 Kế hoạch số 94/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát động phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.
22-07-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng.
12-04-2016 Kế hoạch số 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2017.
23-02-2016 Kế hoạch số 20/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai, thực hiện công tác Ngoại giao văn hóa tại thành phố Cần Thơ năm 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,298,400 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner