"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Nông nghiệp - Nông thôn (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2016 Quyết định số 4158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Bộ tiêu chí thành phố Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.
09-12-2016 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Đề án tái cơ cấu nông nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
09-12-2016 Kế hoạch số 136/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017.
03-11-2016 Kế hoạch số 124/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành Nông nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 – 2020.
15-06-2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
26-05-2016 Kế hoạch số 661/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
26-05-2016 Kế hoạch số 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
19-05-2016 Quyết định số 17311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,293,068 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner