"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Hành chính (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 46 văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2016 Quyết định số 4141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 3297/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
28-12-2016 Kế hoạch số 143/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.
28-12-2016 Kế hoạch số 142/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công tác cải cách hành chính năm 2017.
22-11-2016 Quyết định số 3569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Cần Thơ.
25-10-2016 Quyết định số 3263/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ban hành Danh mục cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trong các đô thị thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ.
30-09-2016 Quyết định số 3000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
25-08-2016 Kế hoạch số 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức giữ trẻ em mùa lũ năm 2016.
24-08-2016 Quyết định số 2700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lĩnh vực lâm nghiệp.
01-08-2016 Quyết định số 2421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. (Đăng Công báo từ số 91 + 92 đến số 93 + 94).
01-08-2016 Quyết định số 2420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thay thế thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.
22-07-2016 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.
22-07-2016 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Đề án “Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 của thành phố Cần Thơ”.
21-07-2016 Quyết định số 2320/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.
04-07-2016 Quyết định số 2172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (Đăng Công báo từ số 83 + 84 đến số 85 + 86).
09-06-2016 Quyết định số 1955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
02-06-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác nguồn lợi thủy sản, chống đánh bắt bằng xung điện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
27-05-2016 Quyết định số 1806/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.
27-05-2016 Quyết định số 1805/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. (Đăng Công báo từ số 73 + 74 đến số 75 + 76).
27-05-2016 Quyết định số 1804/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. (Đăng Công báo từ số 67 + 68 đến số 71 + 72).
17-05-2016 Quyết định số 1704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ các quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,299,144 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner