"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Nội chính (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 76 văn bản thuộc lĩnh vực Nội chính được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2016 Quyết định số 4100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
27-12-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
21-12-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
20-12-2016 Quyết định số 4005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tạm giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của thành phố Cần Thơ.
20-12-2016 Quyết định số 4004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của thành phố Cần Thơ năm 2017.
20-12-2016 Quyết định số 3994/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng nhiệm kỳ 2016 - 2021.
15-12-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp.
09-12-2016 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017.
09-12-2016 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
09-12-2016 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính; tạm giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Hội có tính chất đặc thù năm 2017 của thành phố Cần Thơ.
09-12-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về số lượng, mức phụ cấp lực lượng công an xã, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn, Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực.
07-12-2016 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
28-11-2016 Kế hoạch số 130/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị.
25-11-2016 Quyết định số 3628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
23-11-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí.
22-11-2016 Quyết định số 3573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố và Kho bạc Nhà nước Cần Thơ.
22-11-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
21-11-2016 Kế hoạch số 128/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2079/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố Cần Thơ.
09-11-2016 Quyết định số 3451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
07-11-2016 Quyết định số 3418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,254,417 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner