"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2014 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
28-08-2014 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.
30-07-2014 Quyết định số 2034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Úc.
01-07-2014 Quyết định số 1780/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lộc thành phố Cần Thơ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,287,084 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner