"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 6497 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 34 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng 3 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 24 văn bản
 
Công nghiệp 14 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 1685 văn bản
 
Doanh nghiệp 6 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 21 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 18 văn bản
 
Hành chính 171 văn bản
 
Khen thưởng 3 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 11 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 52 văn bản
 
Lâm nghiệp 1 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 4 văn bản
 
Nhà ở 5 văn bản
 
Nội chính 117 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 30 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 141 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 223 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 20 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 18 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 46 văn bản
 
Thương mại 2 văn bản
 
Tư pháp 343 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 36 văn bản
 
Y tế 9 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 3460 văn bản.
10,410,263 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner