"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Du lịch - Thể thao (Năm 2021)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 26 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - Thể thao được ban hành trong năm 2021:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2021 Kế hoạch số 249/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức sơ kết Phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025.
24-11-2021 Kế hoạch số 238/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ gắn với mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
22-11-2021 Kế hoạch số 237/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
19-11-2021 Kế hoạch số 233/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
19-11-2021 Kế hoạch số 231/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
28-09-2021 Quyết định số 2363/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
19-08-2021 Kế hoạch số 175/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hành động thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2021 - 2025.
17-08-2021 Quyết định số 1823/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
02-08-2021 Kế hoạch số 162/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
27-07-2021 Kế hoạch số 154/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2030.
22-07-2021 Quyết định số 1567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí lập Quy hoạch quảng cáo ngoài trời thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
28-06-2021 Quyết định số 1372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
14-06-2021 Quyết định số 1265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt đề cương Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.
11-05-2021 Kế hoạch số 105/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025.
11-05-2021 Quyết định số 1004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
10-05-2021 Kế hoạch số 103/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2030.
22-04-2021 Quyết định số 858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
20-04-2021 Kế hoạch số 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
14-04-2021 Kế hoạch số 89/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025.
06-04-2021 Kế hoạch số 79/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ của Đề án “Phát triển du lịch phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ”giai đoạn 2021 - 2025.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,299,323 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner