"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Hành chính (Năm 2008)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-09-2008 Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hòa giải ở cơ sở.
03-09-2008 Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh nhà trọ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
01-09-2008 Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ.
18-07-2008 Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
15-05-2008 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ.
22-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,248,119 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner