"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Thuế - Phí và Lệ phí (Năm 2008)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-10-2008 Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về mức phụ cấp hàng tháng, chế độ công tác phí, trang phục cho cán bộ, công chức làm việc chuyên trách và trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp.
03-09-2008 Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí Hộ khẩu và lệ phí Chứng minh nhân dân.
15-08-2008 Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch.
18-06-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức phụ cấp và chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp.
06-05-2008 Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v quy định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
25-01-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,247,535 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner