"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Năm ban hành:  Năm 2011 : 364 văn bản.
Đất đai - Xây dựng 4 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 1 văn bản
 
Hành chính 13 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 6 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 5 văn bản
 
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 335 văn bản.
32,306,348 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner