"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Thuế - Phí và Lệ phí (Năm 2009)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí được ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-10-2009 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên Thú y ở xã, phường, thị trấn.
29-09-2009 Quyết định số 2862/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định giá thu tiền nước sinh hoạt nông thôn.
05-08-2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định mức thu phí chợ; phí qua phà, qua đò; phí trông giữ xe; phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước; phí vệ sinh và phí xây dựng.
20-07-2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định mức thu phí thư viện.
14-07-2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.
24-02-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng.
06-02-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi một phần nội dung Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch.
04-02-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phí dự thi, dự tuyển.
04-02-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,247,888 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner